Cách sử dụng Mã thưởng khi thanh toán

 

1. Làm thế nào để tài khoản MBPay sử dụng Mã thưởng để thanh toán hóa đơn?

 

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản MBPay của bạn qua https://mbpay.vn

Bước 2: Chọn Tab Thanh toán->Thanh toán. Nhập Mã hóa đơn vào và nhấn nút Tìm kiếm

 

Bước 3: Kiểm tra thông tin hóa đơn muốn thanh toán. Chọn hình thức thưởng là Mã thưởng và nhấn nút Chọn để chọn Mã thưởng sẽ sử dụng

 

Danh sách các Mã thưởng mà tài khoản MBPay khách hàng đã tích lũy được sẽ hiển thị như hình dưới:

 

Sử dụng Mã thưởng bằng cách đánh dấu chọn và nhấn nút Xác nhận, (Các) Mã thưởng sẽ sử dụng được hiển thị tại ô Mã thưởng

Bước 4: Nhấn Thanh toán  

Bước 5: Nhập Mã OTP (nhận được qua Email hoặc SMS) và nhấn Hoàn tất giao dịch.

 

Sau khi Thanh toán thành công, hệ thống sẽ trừ tiền trong tài khoản MBPay của bạn và gửi thông báo thanh toán tới bạn qua Email (nếu có) hoặc gửi tin nhắn SMS (nếu có)