CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống Tài khoản MBPay cũng như bảo vệ và lưu giữ an toàn các thông tin liên quan đến các cá nhân và tổ chức sử dụng các dịch vụ của Chúng tôi. 
Chính sách bảo mật bao gồm các hoạt động về thu thập, sử dụng, chia sẻ, sửa đổi, bảo vệ an toàn thông tin cũng như trách nhiệm của bạn trong việc đăng ký, sử dụng Tài khoản MBPay.
Chúng tôi có quyền bổ sung và thay đổi chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Sau khi Chính sách mới được bổ sung và thay đổi mà bạn vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi nghĩa là bạn đã đồng ý và chấp nhận với các nội dung của Chính sách mới. 

1. Thu thập thông tin 

Khi bạn mở Tài khoản MBPay để thanh toán đăng tin, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp trung thực & chính xác những thông tin sau: họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, điện thoại, email, giấy tờ tùy thân (như CMND, GPKD, MST) v.v … 
Chúng tôi cũng có thể thu thập thêm các thông tin khác về bạn từ nhiều nguồn & bằng các phương thức khác để đảm bảo chất lượng thông tin nhằm phục vụ bạn tốt hơn.

 2. Sử dụng thông tin 

Chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Gửi các thông báo giao dịch.
  • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ & chăm sóc khách hàng.
  • Xử lý khiếu nại & giải quyết sự cố.
  • Gửi các thông báo, các chương trình khuyến mại, Marketing.


3. Bảo mật thông tin
 

Chỉ có Bạn là người có thể truy cập vào tài khoản của mình. Bởi vậy, khi đăng ký sử dụng dịch vụ của MBPay là Bạn đã đồng ý và chấp nhận các điều sau:

  • Bạn không nên đặt mật khẩu là những ký tự liền nhau trên bàn phím, thông tin cá nhân dễ nhớ như: ngày sinh, số điện thoại.
  • Bạn phải đảm bảo an toàn và bí mật đối với mật khẩu cá nhân. Không ai có quyền yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu cá nhân, kể cả Chúng tôi.
  • Bạn phải kịp thời thông báo cho Chúng tôi trong thời gian sớm nhất khi điện thoại di động bị mất và/hoặc các yếu tố xác thực khác bị mất, lộ, nghi lộ để Chúng tôi thực hiện việc khóa tài khoản.
  • Bạn sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp mật khẩu cá nhân và các yếu tố định danh khác bị mất, lợi dụng, tiết lộ cho người thứ ba và sẽ chịu mọi rủi ro, thiệt hại do việc sử dụng trái phép của người thứ ba đó gây ra.
  • Bạn thừa nhận rằng bất cứ một truy cập nào vào MBPay của mình đúng với mật khẩu cá nhân đều được coi là hợp pháp. Bạn đảm bảo đăng xuất ra khỏi tài khoản MBPay của mình sau khi sử dụng.

Khi muốn bổ sung hay sửa đổi các thông tin cá nhân, Bạn vui lòng đăng nhập và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ trực tiếp tới Bộ phận chăm sóc khách hàng của Chúng tôi để được trợ giúp.

4. Chia sẻ thông tin
 

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai trừ phi có sự đồng ý của chính bạn hoặc khi chúng tôi buộc phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền.