Gửi yêu cầu Khóa tài khoản, Thư góp ý


Chức năng này giúp Bạn gửi yêu cầu Khóa tài khoản MBPay, gửi thông báo hay bất cứ góp ý nào đối với MBPay.
Chọn Tab Hỗ trợ->Hộp thư