Tra soát, khiếu nại

Nếu bạn có lý do để cho rằng tài khoản của bạn đang có vấn đề, hãy thông báo ngay cho chúng tôi biết khi:

  • Có thông báo giao dịch không chính xác, lỗi, sự cố.
  • Có truy cập hoặc giao dịch không hợp lệ tới tài khoản của bạn
  • Mật khẩu đăng nhập và/hoặc mã pin bị lộ.
  • Mất số điện thoại di động và/hoặc mất quyền truy cập email.
  • Ai đó đã/đang sử dụng tài khoản của bạn để thanh toán mà không được phép của bạn (việc này được gọi là "Sử dụng tài khoản trái phép").


Bạn phải gửi thông báo tới muaban.net trong thời hạn là hai mươi bốn giờ làm việc (trừ thứ 7 và chủ nhật) kể từ khi bạn phát hiện ra lỗi hoặc sự cố.

MBPay sẽ gửi thông báo kết quả kiểm tra, xử lý trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi nhận được thông báo của bạn. Nếu lỗi thuộc về phía Chúng tôi – Chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức. Tuy nhiên khi cần thêm thời gian, chúng tôi có thể sẽ dùng đến sáu mươi (60) ngày để xem xét các khiếu nại.

Trong thời gian kiểm tra, xử lý, Bạn và/hoặc bên thứ Ba xảy ra tranh chấp phải chấp nhận có thể Tài khoản MBPay của bạn và/hoặc của bên thứ Ba bị phong tỏa không giao dịch được

Gửi yêu cầu Tra soát, khiếu nại:


Chức năng này giúp Bạn gửi yêu cầu Tra soát/ khiếu nại đối với bất cứ một giao dịch nào từ tài khoản MBPay của bạn.

Bước 1: Chọn Tab Hỗ trợ->Tra soát, Khiếu nại.

Bước 2: Nhập Mã giao dịch cần yêu cầu khiếu nại, Nội dung yêu cầu và nhấn nút Gửi yêu cầu