Khóa giao dịch, mở khóa giao dịch

 Khóa giao dịch

Bước 1:  Đăng nhập vào tài khoản MBPay của bạn qua https://mbpay.vn
Bước 2: Chọn Tab Hỗ trợ -> Cài đặt. Tại dòng Khóa giao dịch nhấn Khóa giao dịch

Bước 3: Nhập Mã an toàn, nhấn Thực hiện

 

Mở khóa giao dịch

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản MBPay của bạn qua https://mbpay.vn

Bước 2: Chọn Tab Hỗ trợ -> Cài đặt. Tại dòng Khóa giao dịch nhấn Mở khóa giao dịch

Bước 3: Nhập Mã an toàn, nhấn nút Thực hiện  

 Bước 4: Sau khi khi thực hiện thành công, sẽ tạo ra dãy số xác thực xxxx. Khách nhắn tin theo cú pháp MBPAY UNLOCK xxxx gửi tới 7067 để xác nhận.