Phí và hạn mức của MBPay

Phí giao dịch

STT Loại giao dịch Phí/giao dịch
1 Nạp tiền  
   1.1 Tại các VP giao dịch Miễn phí
   1.2 Qua thẻ cào Miễn phí
   1.3 Chuyển tiền qua các ngân hàng Theo phí chuyển tiền của ngân hàng
   1.4 Qua các ví điện tử Theo phí giao dịch của các ví
2 Mở tài khoản Miễn phí
3 Thanh toán hóa đơn Miễn phí
4 Phí thường niên Miễn phí
5 Phí dịch vụ (mất PIN, mất mật khẩu ...) Miễn phí
6 Tra soát, khiếu nại (do khách sai) 5.000đ/giao dịch
7 SMS (nhận OTP, thông báo số dư)
500đ/SMS

Hạn mức
Để bảo vệ an toàn cho các giao dịch trên MBPay, hạn mức được áp dụng cho từng loại tài khoản sẽ giúp bạn an tâm:

STT Loại giao dịch Tối thiểu Tối đa
1 Xác thực cấp 1 (Điện thoại di động)    
   1.1 Nạp tiền 10.000đ x
   1.2 Thanh toán x x
   1.3 Số dư được bảo đảm x 2.000.000 đ
2 Xác thực cấp 2 (CMND)    
   2.1 Nạp tiền 10.000đ x
   2.2 Thanh toán x x
   2.3 Số dư được bảo đảm x 20.000.000đ
3 Xác thực cấp 3 (GPKD)    
   3.1 Nạp tiền 10.000đ x
   3.2 Thanh toán x x
   3.3 Số dư được bảo đảm x 20.000.000đ
  • Phí và hạn mức trên có thể thay đổi tùy thuộc vào chính sách của MBPay. Mọi sự thay đổi, nếu có, sẽ được thông báo đến khách hàng trước 30 ngày.
  • Các mức phí này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và được tính bằng tiền đồng Việt Nam.