Thay đổi, phục hồi mật khẩu

 

Thay đổi Mật khẩu:
1./ Đăng nhập vào tài khoản MBPay của bạn qua https://mbpay.vn

2./ Chọn Tab Hỗ trợ->Thay đổi mật khẩu. Nhập mật khẩu cũ và mới. Sau đó nhấn Lưu thay đổi.

Có 2 cách để phục hồi mật khẩu:

Cách 1: Phục hồi mật khẩu qua email:(Email đã xác thực thành công thì mới thực hiện được chức năng này)
1./ Tại trang chủ https://mbpay.vn click vào link "Quên mật khẩu"

2./ Nhập email, mã an toàn. Sau đó nhấn Gửi yêu cầu.

 

Cách 2: Phục hồi mật khẩu qua SMS:
Tại trang chủ https://mbpay.vn click vào link Quên mật khẩu

Nhập Số điện thoại, PIN, Mật khẩu mới, Mã an toàn. Sau đó nhấn Gửi yêu cầu:

 Sau khi khi thực hiện thành công, sẽ tạo ra dãy số xác thực xxxx. Nhắn tin theo cú pháp MBPAY PASS xxxx gửi tới 7067 để xác nhận phục hồi mật khẩu.