Thay đổi PIN, quên PIN

 

Thay đổi PIN:
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản MBPay của bạn qua https://mbpay.vn

Bước 2: Chọn Tab Hỗ trợ -> Cài đặt. Tại dòng PIN nhấn Thay đổi.

Nhập PIN cũ, nhập PIN mới, Mã an toàn. Sau đó nhấn Thực hiện

 

Quên PIN:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản MBPay của bạn qua https://mbpay.vn

Bước 2: Chọn Tab Hỗ trợ->Cài đặt. Tại dòng PIN nhấn Quên PIN.

Nhập PIN mới, Mã an toàn. Sau đó nhấn Thực hiện

Sau khi khi thực hiện thành công, sẽ tạo ra dãy số xác thực xxxx. Nhắn tin theo cú pháp MBPAY PIN xxxx gửi tới 7067 để xác nhận