Hướng dẫn Quản lý tài khoản phụ


- Khi bạn ở xác thực cấp 3 (cấp doanh nghiệp), bạn có thể dùng thêm tiện ích tài khoản phụ, giúp doanh nghiệp mở thêm các tài khoản con khác để thanh toán đăng tin.

- Có thể tạo tối đa 30 tài khoản phụ.

- Tài khoản phụ không có số dư, khi thanh toán sử dụng tiền từ số dư của tài khoản chính. Khi tài khoản phụ nạp tiền thì số tiền nạp đó sẽ đưa vào tài khoản chính.

- Tài khoản phụ muốn thêm vào thì phải chưa là tài khoản MBPay.

- Sau khi tạo tài khoản phụ (trước đó chưa là tài khoản MBPay), phải xác thực bằng cách nhắn tin theo cú pháp MOTK gửi 7067 (1.000đ/SMS)1. Thêm mới tài khoản phụ

Bước 1: Chọn Tab Tài khoản phụ->Danh sách tài khoản phụ. Nhấn nút Thêm mớiBước 2: Bạn điền thông tin khoản phụ như phần Tạo tài khoản (xem Hướng dẫn Tạo tài khoản). Tuy nhiên, để tránh rủi ro, tài khoản chính nên cài đặt hạn mức cho tài khoản phụ, đó là Hạn mức trên một khoảng thời gian, Hạn mức trên 1 giao dịch.

- Hạn mức trên 1 giao dịch: Số tiền tối đa của 1 hóa đơn mà tài khoản phụ có thể thanh toán.

- Hạn mức trên một khoảng thời gian: Là tổng số tiền tài khoản phụ thanh toán trong trong vòng X ngày tính từ thời điểm hiện tại


 
2. Xóa tài khoản phụ

Chọn Tab Tài khoản phụ->Danh sách tài khoản phụ. Nhấn nút Xóa

3. Quản lý tài khoản phụ

Bạn có thể xem được toàn bộ giao dịch của của tài khoản phụ trong tab menu Tài khoản phụ->;Lịch sử giao dịch, hoặc xem quá trình đăng nhập của Tài khoản phụ qua tab menu Tài khoản phụ->Lịch sử đăng nhập