Hướng dẫn Tạo tài khoản MBPay


Cách 1: Tạo tài khoản tại văn phòng.

Cách 2: Tạo tài khoản online:

Bước 1 Truy cập vào website: https://mbpay.vn
 


Bước 2
: Nhấn Tạo tài khoản mới

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin và nhấn vào nút Đăng ký.Bước 4: Xác thực tài khoản (xem hướng dẫn Xác thực tài khoản)