Hướng dẫn Đăng ký không sử dụng OTP trong Thanh toán hóa đơn với MBPay


1. Đăng ký không sử dụng OTP trong Thanh toán hóa đơn:

Bước 1:
Thực hiện các bước như Thanh toán hóa đơn trực tuyến

Bước 2: Nhập mã OTP (nhận được qua Email hoặc SMS), Chọn vào checkbox Đăng ký không sử dụng OTP cho lần sau và nhấn Hoàn tất giao dịch.


Sau khi Thanh toán thành công, hệ thống sẽ trừ tiền trong tài khoản MBPay của bạn và gửi thông báo thanh toán tới bạn qua Email (nếu có) hoặc gửi tin nhắn SMS (nếu có)

Lưu ý:

  • Việc đăng ký này có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký, sau 30 ngày thì người dùng phải đăng ký lại nếu muốn sử dụng tiếp.
  • Hình thức này chỉ áp dụng cho máy tính đã xác nhận đăng ký
  • Tại một thời điểm chỉ có 1 máy tính được sử dụng hình thức này

 2. Không sử dụng OTP trong Thanh toán hóa đơn:

Khi bạn chọn Thanh toán không sử dụng OTP thì bạn có thể thanh toán các hóa đơn đăng tin mà không cần mã OTP. Nhưng để bảo mật tài khoản của bạn tránh bị rủi ro chúng tôi yêu cầu bạn nhập Mật khẩu đăng nhập và Mã an toàn như hình minh họa:

 

Sau khi Thanh toán thành công, hệ thống sẽ trừ tiền trong tài khoản MBPay của bạn và gửi thông báo thanh toán tới bạn qua Email (nếu có) hoặc gửi tin nhắn SMS (nếu có)

 3. Hủy đăng ký không sử dụng OTP trong Thanh toán hóa đơn:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản MBPay của bạn qua https://mbpay.vn

Bước 2: Chọn Tab Thanh toán->Thanh toán. Thực hiện nhấn vào link như hình bên dưới để hủy việc đăng ký sử dụng OTP trong thanh toán hóa đơn

Bước 3: Nếu thất sự muốn hủy việc đăng ký thì chỉ cần nhấn nút OK để xác nhận.

Sau khi xác nhận hủy đăng ký thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo cho biết đã hủy việc đăng ký


Chú ý: Trong một số trường hợp: cài lại máy, xóa cookies, đổi trình duyệt thì hình thức Đăng ký không nhận OTP sẽ phải đăng ký lại.