Xem số dư tài khoản

MBPAY có hai hình thức nhận thông tin số dư tài khoản là qua Email hoặc tin nhắn SMS. Bạn có thể xem cách đăng ký tại đây

Thông tin số dư tài khoản sẽ được gửi qua Email hoặc SMS mỗi khi có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến số dư tài khoản của bạn.