Thanh toán hóa đơn qua MBPay sử dụng SMS


Xem giới thiệu về phương thức thanh toán qua MBPay sử dụng SMS tại đây.
Để bắt đầu sử dụng dịch vụ này, bạn cần kích hoạt dịch vụ tại trang cài đặt của tài khoản MBPay

Để thanh toán hóa đơn qua MBPay sử dụng SMS, bạn soạn

  MBPay {mã hóa đơn} gửi đến 7067  

trong đó:
{mã hóa đơn}: là mã số của hóa đơn cho tin đăng của bạn. Bạn sẽ được cấp mã hóa đơn khi hoàn tất soạn tin đăng trên muaban.net hay tại văn phòng giao dịch của Mua&Bán

Ví dụ

Thanh toán cho hóa đơn có mã hóa đơn 6681055, bạn soạn tin nhắn như sau gửi đến 7067
MBPay
6681055