Thanh toán qua MBPay sử dụng SMS

 

Đăng ký hình thức thanh toán qua MBPay sử dụng SMS:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản MBPay của bạn qua https://mbpay.vn 

Bước 2: Chọn Tab Hỗ trợ -> Cài đặt. Tại dòng Hình thức thanh toán qua MBPay sử dụng SMS nhấn Đăng ký

Bước 3: Chọn Kích hoạt, điền Hạn mức thanh toán SMS/ ngày, Mã an toàn, Sau đó nhấn Thực hiện

Bước 4: Sau khi khi thực hiện thành công, sẽ tạo ra dãy số xác thực xxxx. Khách nhắn tin theo cú pháp MBPAY SMS xxxx gửi tới 7067 để xác nhận đăng ký thanh toán qua SMS với MBPay.

 

Hủy hình thức thanh toán qua MBPay sử dụng SMS:
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản MBPay của bạn qua https://mbpay.vn 

Bước 2: Chọn Tab Hỗ trợ -> Cài đặt. Tại dòng Hình thức thanh toán qua MBPay sử dụng SMS nhấn Hủy đăng ký

 Bước 3: Nhập Mã an toàn, nhấn nút Thực hiện